top of page

TER AARDE

 

Gedichten door

 

Robin Mark Roelofs

Aardeprobleem

De holle wereld staat op springen

Genoeg leeghoofden om mee te beginnen

Nemen geen ruimte in

Zijn lekker makkelijk in het gebruik

Nee, leeghoofden komen goed uit

Wie koopt er anders die rotzooi

 

Van loze vulling staat die wereld strak

Als het overloopt kun je het opvangen, bewaren en opnieuw gebruiken

Een maatbeker vol meningen per pipet geteld

Iedereen is bezig zichzelf te onderhouden

Schreeuwen naar een ander

Perspectief het alleenbeeld van de spiegel

 

Met deze wereld komt de rust van de kust aan zee

De verzekering dat je er door noodgedwongen zeldzaamheid toe doet

Wie is er anders genoeg

Volgebouwd met leven, vergenoegd, strekt het droge zich uit

Tot verzet en denken komen

Achter een struik in een grote boom wordt het dringen

Keus

Als ik zomaar zit in een café

Schrijf ik een woord en ben tevree

Wil jij van mij de kans tot rijkdom

Knik ik beleefd en draai me om

De mensheid

Na een prettig praatje wordt jouw zijn uitgevouwen

Zo simpel dat een koe me nog meer zegt

Voor de hand liggende zwart, wit gedachten

Oordelen zonder kennis

Makkelijk het wijzen naar een ander

Ik kan slechts schamper zijn

 

Je zou zeggen dat de geschiedenis je iets geleerd heeft

Maar je ventileert gebruikte lucht

Mijn zuurstoftekort doet jou in euforie belanden

Nou, win dan maar die gelopen koers

Kun je lekker wedden

Jouw vanzelfsprekendheden laat ik me niet mee in

 

Ik begin te twijfelen aan het gelijkheidsbeginsel

Voel hoe haat ontstaat

Veel van wat je zegt vraagt om bijval

Ik wil niet afgestompt raken

Je breekt af

Terwijl ik probeer op te bouwen

Diepgang

Schoon en intens

De verdieping van een mens

Zie er daar een denken

Ik moet rijden, maar ik wil tanken

 

Diepzinnig het gesprek tot in de ziel

Trappen op met veel profiel

Nukkig de romantiek weigeren

Van emotie steigeren

 

Scherp wordt nooit vermeden

De galerij van menselijkheden

Droog vermakelijk de pesterij

Vriendschappelijk, zij aan zij

Een avondje Nederland

De voorwaartse kracht

Belegd met begerenswaardigheden

Peilend de stemming in het land

Met achtergelaten tranen

Vandaag het stekelige hoofd

De vastberaden blik

Het knippen van verlopen kaartjes

Mededogen en warmte

Ik ben in het land van mijn dromen

Een splitsing

De geslepen laffe helft eet zich vol

Voor hen genoeg langs slinkse weg

Of zal ik hen prijzen om hun talent voor te dringen

Ik zie ze volgestouwd ieder plot vermijdend

Geen zaag over ijzer als er gesproken wordt

Bedotte woorden, onderkinnen bewegen

 

De vrije naïeve helft leeft buitengewoon gewoon

Althans van buitenaf bezien

Leeft men erin is het belangrijk te noemen

Dozen vouwen, mensen opereren, was draaien

Massaal in hun smaak voor geprezen formules

Saaie herkenbaarheid gezocht ter geruststelling

 

Wie overblijft, en dat zal iedereen zijn

Laat zich plezieren door het dagelijkse

Heeft geen tijd voor langdurige uitschakeling

Avontuur in het riskante banenpark

Op zwetende onbetaalde plekken

Maar zonder rol

Een voorkeursbehandeling

Ik putte moed uit ons gesprek

De dagelijkse grote bek

Een enkel dier of moeders volk

In den vreemde zonder tolk

 

Het proces belette mij te denken

Of zelfs ook maar enige aandacht te schenken

Aan de kilos darmen en de liters bloed

Die gaan als men zich te goed doet

 

Voortvarend, trots op land en eer

Hoogmoed stralend op oud zeer

Ongewenst als woekerkruid

(We) zoeken tot het aansluit

Er volgen nog meer gedichten

bottom of page